11 กรกฎาคม 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวกัญญารัตน์ สโมสร  ชื่อเล่น กัญ
หมู่ 1 ปี 2 คณะครุศาสตร์ เอกการประถมศึกษา
คติ ไม่ว่าจะทำอะไรควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ภูมิลำเนา 39 หมู่ 11 ตำบล บ้านสิงห์ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

ผู้ติดตาม